Gunnfjauns Kapell

Svante Pettersson

Hemållt

Margits Sånger

Martin Martinsson

Blackthorn

Volund

Ensemble Villancico

Triller

Dansar Edvard

Jan Ekedahl

Ziya Aytekin

Burgess, Ådin & Wingård

Luntilua

Lunds Akademiska Kör

Orientexpressen

Eitre

Utlottningen

Olle Lindvall

Oleman

Svante Pettersson - Svante Pettersson

[SJECD 13]

1. Grodda-Mors polska
2. Herrskapsvals från Grodda
3. Ringome-Jannes polska
4. Blinde Kalles vals
5. Spel-Anders polkett
6. Laurins D-mollpolska
7. Källingtreitu
8. Vals av Carl Romin
9. Bungevalsen
10. Polska e. Baumgarten
11. Kadrilj e. Gustaf Johansson
12. Vals e. Lorens Lundin
13. Kajlungs-Lasses polska
14. Noaks polska
15. Alfågelvalsen
16. Hagebyens polska
17. Hambopolkett e. Gillis Friberg
18. Allianspolska
19. Brudmarsch av David Ahlqvist
20. Bjers-Niklas vals
21. Gothemspolskan
22. Knäppvals e. Otto Hellström
23. Cedergrens vals
24. Skrattpolskan
25. Fru Häggs polska
26. Laurins polska i F-dur
27. Florsens polska
28. Grodd-Oles vals
29. Rundarium
30. Laurins polska i A-moll
31. Laurins polska i B-dur
32. Fardume-Lennarts polska
33. Bröllopsmusik
34. Gotländsk sommarnatt

SJECD 13

Recensioner

Beställ



Tillbaka till startsidan