Gunnfjauns Kapell

Svante Pettersson

Hemållt

Margits Sånger

Martin Martinsson

Blackthorn

Volund

Ensemble Villancico

Triller

Dansar Edvard

Jan Ekedahl

Ziya Aytekin

Burgess, Ådin & Wingård

Luntilua

Lunds Akademiska Kör

Orientexpressen

Eitre

Utlottningen

Olle Lindvall

Oleman

Olle Lindvall är en unik folkgitarrist. Han har i många år jobbat med att flytta över polsketraditionen på fiol till nylonsträngad, klassisk, gitarr, en uppgift som innehåller många utmaningar. Först ska låtarnas inneboende idiomatik med tonalitet, ornament och rytm bli självklart organisk på sex strängar med band. Sedan ska melodin gärna färgas med klanger, eller som Olle själv uttrycker det: ”Det är en utmaning att försöka översätta fiolidiomet och hitta lösningar på gitarr. Jag vill att det ska kännas äkta och genuint samtidigt som jag vill utnyttja gitarrens möjligheter. Jag söker klanger, det gitarristiska i floden av fiollåtar”.

Som ingen annan har han lyckats överföra det nordiska fioltrixandet till gitarr och gör låtspelets alla finurligheter tolkade och förstådda utifrån det egna instrumentets möjligheter. Från början med nappatag på hela traditionen genom att utmana fiolerna på deras egen spelplan i låtar från framför allt Dalarna och Småland. Numera alltmer in i en egen musikalisk värld. När språket är erövrat finns det nya marker att utforska, där den fasta punkten i traditionsmusiken blandas med en lyhördhet för genrer som jazz, rock, blues och annan etnisk musik. Ett flitigt komponerande bidrar till en stor mängd eget material. Till formen traditionellt - polskor, valser och schottis - men allt mer influerat och inspirerat av andra tongångar. På ytan signalerar Olle Lindvalls musik gärna intimitet och innerlighet men bakom det lyhörda och finstämda finns ett rejält temperament.

Mer info

SJECD27

Recensioner

BeställTillbaka till startsidan