Gunnfjauns Kapell

Svante Pettersson

Hemållt

Margits Sånger

Martin Martinsson

Blackthorn

Volund

Ensemble Villancico

Triller

Dansar Edvard

Jan Ekedahl

Ziya Aytekin

Burgess, Ådin & Wingård

Luntilua

Lunds Akademiska Kör

Orientexpressen

Eitre

Utlottningen

Olle Lindvall

Oleman

Martin Martinsson (1913 – 1998) föddes och växte upp i Svineviken, strax utanför Henån på Orust. Han var lantbrukare, smed och sångare, och blev under 1970- och 1980-talen en viktig källa och förebild för de unga vissångare och spelmän som sökte sig till äldre lokala traditioner ifråga om repertoar och framförande. Han är en av de personligheter som lämnat flest visor till Svenskt visarkiv. Visor som han för det mesta sjöng direkt ur minnet. Det är långa berättande ballader, korta "stubbar" som man sjöng för barnen, vallvisor, sjömansvisor, nidvisor men även mer litterära visor som Tegnérs Fritiofs saga och Bellmans mest kända alster.

Den sammanställning av det av Märta Ramsten inspelade (1968 – 1978) materialet som presenteras här speglar i första hand en repertoar knuten till Martinssons person och hans familj. Men samtidigt möter vi en lokal musikmiljö, det som sjöngs och spelades på Orust innan radio, grammofon och TV tog över som underhållare. I häftet som följer med cd:n finns vistexter, foton samt texter om Martin Martinsson och om inspelningarna med engelsk översättning. Cd:n är utgiven av Svenskt visarkiv 2006.

SVCD 11

Recensioner

Beställ skiva

Tillbaka till startsidan