Gunnfjauns Kapell

Svante Pettersson

Hemållt

Margits Sånger

Martin Martinsson

Blackthorn

Volund

Ensemble Villancico

Triller

Dansar Edvard

Jan Ekedahl

Ziya Aytekin

Burgess, Ådin & Wingård

Luntilua

Lunds Akademiska Kör

Orientexpressen

Eitre

Utlottningen

Olle Lindvall

Oleman

Dansar Edvard Jonsson - Sångarportrått

Svenskt visarkiv 2009
[SMSCD 002]

1.I min ungdom det roar mig att sjunga
2.Av hjärtat jag dig älskar
3.I året artonhundra (Alfred och Alfhilda)
4.Lilla Hanna
5.En midsommarafton
6.Lloydvisan
7.I Västerdalbygden finnes (Örsåsvisan)
8.Hej hopp i tak
9.Men går vi bort till Nilla
10.O sommartid så skön och kär (Vallflickans sommarsång)
11.Om en spelman som tagit ut en melodi ur Skinnarebygd
12.Ty kärlekens tvång
13.Ô än ä e muli, ô än e ä klart (Malungsvisan)
14.Min fröjd är din
15.I buom
16.Vi ska ro nol å öst
17.Säll å löckli’
18.Tänk om i kund’ beskriva
19.Vad är det bästa
20.Min ära är förskjuten
21.Om att stjäla rovor
22.Nu ska vi ut å stjäl rover (Bufärdsmarsch)
23.Farväl, i sången vill jag minnas dig
24.O tysta ensamhet
25.Det växte två liljor
26.Ro, ro till fiskeskär
27.Kråkan satt på ladutak
28.Om än jag än reste
29.Trött av resans mödor och besvär
30.Vi sålde våra hemman
31.På Roines strand
32.Personalia, sysselsättning, musicerande på fäboden och hemma
33.Har ni mera pengar
34.Om Svart-Anders som dansade halling på en bjudningsdans
35.Lockrop på kor, getter och får
36.Lockrop på kor, getter och får
37.Den signade dag
38.Min fröjd är din
39.Det gingo två jungfrur
40.Ja hör du Karin
41.Stor sak fast världen hatar mig
42.Det växte upp en lilja i gröndalen
43.Älvsborgsvisan
44.Och jungfrun hon vandrar (Slåttervisa)
45.Om jag mig kläder
46.Kvällen stundar

SMSCD 002

Recensioner

Beställ



Tillbaka till startsidan